HET EVANGELIE 2018-02-19T09:46:24+00:00

Het Evangelie uitgelegd in 7 stappen

1. Het was goed

De God van de Bijbel overtreft alles en iedereen!

Wat Hem zó bijzonder maakt is dat Hij volmaakt goed is! Hij doet niet alleen goede dingen maar Hij is goed. Zo is Zijn hart en karakter. In overeenstemming met Zijn karakter creëerde God goede mensen op een goede wereld om in goedheid met elkaar te leven.

De mens leefde in vrede met God en de schepping. Onrecht, pijn, ellende, verdriet of dood was er niet. Er was totale vrede en harmonie. Het was goed.

2. Het werd slecht

De mens had verantwoording en vrijheid om te leven. Om de volmaakt goede situatie in stand te houden mocht de mens één ding niet doen. Wat is er gebeurd denk je?

De mens koos ervoor om te doen wat niet mocht. Toen satan, de tegenstander van God, de mens verleidde werd de mens ongehoorzaam en kwam in opstand tegen God.

Dit is de val van de mens. De gevolgen zijn groot: De mens leeft niet langer in vrede met God. Zonde is onderdeel van de mens geworden, de mens moet sterven, en de mens heeft satan macht gegeven.

3. Van kwaad tot erger

Het zondige ik-gerichte hart van de mens maakt het van kwaad tot erger. Zonde werkt als een infectie of ziekte. Het kan zichzelf niet herstellen en iedereen is ermee besmet. Zonde heeft een vernietigende invloed. Het doet afbreuk aan jezelf en anderen.

De invloed op anderen zie je bij de gevolgen van liegen, stelen, overspel, moord, …

De invloed op jezelf is zelfvernietigend. Zonder dat je het in de gaten hebt verhard zonde je hart en geweten. Hierdoor wordt de zonde onderdeel van je karakter en je `zijn´, en raak je verstrikt in zonde. Je zit in een negatieve cirkel.

4. Je bent schuldig voor God

De mens is zondig, God is volmaakt.

Eerlijk als God is, beoordeelt Hij alle mensen rechtvaardig volgens Zijn standaard, de tien geboden. Wie aan Gods standaard voldoet ontvangt eeuwig leven. Wie Gods standaard overtreedt is schuldig en verdient straf. Voldoe jij aan de standaard van God…?

Gods standaard en doel is volmaaktheid. Door de zonde voldoet er niemand aan de volmaakt goede standaard van God. In overeenstemming met Zijn karakter moet God overtreders straffen. God zou niet langer rechtvaardig zijn als hij onze overtredingen niet straft. Het is duidelijk: Ieder mens staat schuldig tegenover een volmaakt God! Een schuldig mens verdient de hel, die voor satan bestemd is.

5. Gods oplossing: Jezus Christus

God is vol liefde en genade.

God is bewogen met mensen die gevangen zijn in hun zonde. Ondanks dat de mens zich vijandig gedraagt, geeft God een oplossing voor het zondeprobleem. God heeft de wereld lief en wil niet dat er iemand verloren gaat. Daarom kwam Zijn Zoon Jezus Christus. Als onschuldige droeg Hij aan het kruis de straf voor de zonden. Daarna overwon Hij de dood door hieruit op te staan.

Door geloof in het offer van Jezus wordt een mens verlost van zonde. Hierdoor kan de relatie met God weer in vrede hersteld worden. Zo biedt God een oplossing buiten de mens om. Jezus is de enige manier om gered te worden. De Bijbel zegt: Bekeer je, geloof het evangelie en laat je dopen. Je ontvangt dan: vergeving van zonden, verlossing van de macht van de zonden, en een nieuw leven door de Heilige Geest.

6. Nieuw leven met Jezus

Als je tot geloof komt ontvang je een nieuw leven. Je wordt ‘opnieuw geboren’ zoals de Bijbel het noemt. Dit verandert werkelijk alles! Je gaat vanuit de dood over in het leven. Het oude is voorbij en alles is nieuw geworden.

God komt in jou ‘wonen’ door Zijn Heilige Geest. Hierdoor verandert je wil: je wilt geen zonde meer doen en je bent niet langer onder de macht van de zonde. God verandert je van binnenuit en samen met Hem leer je om goed te leven, met Jezus als voorbeeld.

Dit is tot Gods doel komen! God kan en wil jou nu gebruiken om Zijn liefde en kracht aan anderen te laten zien. Samen met de andere gelovigen vertegenwoordig je nu Jezus’ koninkrijk op aarde.

7. Volledig herstel

Het beste komt nog! Alhoewel Jezus volgen geen `makkelijk leven´ is, ben je als volgeling van Jezus de meest hoopvolle mens op aarde: Je hebt vrede met God, niets kan jou scheiden van Gods liefde en je hebt volledig herstel in het vooruitzicht. Kort gezegd houdt dit herstel dit in:

Jezus komt terug naar de aarde en verlost het Joodse volk en de mensen die bij Hem horen op het hoogtepunt van verdrukking. Jezus ontvangt het Koningschap; Hij regeert de aarde duizend jaar vanuit Jeruzalem; satan is gebonden; liefde, recht en vrede zijn werkelijkheid!

Daarna worden goed en kwaad definitief gescheiden. Het kwaad, satan en onrechtvaardige mensen verdwijnen in de hel. Als je bij Jezus hoort leef je verder in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God Zelf zal alle tranen afwissen, dood, moeite of pijn zijn er niet meer alleen Gods volmaakte heerlijkheid!

Tot slot: Jouw antwoord op de door God aangeboden genade bepaald je bestemming. Maak de goede keuze!

WhatsApp je vraag
Ontvang een Bijbel
WhatsApp je vraag
Ontvang een Bijbel

Ontvang een Bijbel

zodat je zelf het Evangelie kunt onderzoeken.

Ontvang een Bijbel

” Het evangelie is Gods verlossingsplan om zondaren te vergeven, en een nieuw leven te geven. “

“Zoek en je zal vinden, klop en er zal voor je open gedaan worden.”

” Het evangelie is te vergelijken met een parachute in een vliegtuig dat neerstort. “

” Door het geloof in Jezus ga je vanuit de dood over in het leven. “

” Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. “

X