OVER JEZUS 2017-10-27T00:01:17+00:00

Wie is Jezus?

Stel deze vraag willekeurig aan een aantal mensen en de kans is groot dat je heel verschillende reacties krijgt… De één zegt dat Jezus ’niet meer is’ dan de persoon bij wie de jaartelling begint. Een ander ziet Jezus als een man met een groot moreel die een voorbeeld is voor de mensheid, en weer een ander gebruikt de Naam van Jezus (misschien wel onbewust) als krachtterm. Het boek van Jezus, de Bijbel, is ook nog eens het meest verkochte boek ter wereld…

Het is duidelijk: er is veel om Jezus te doen!

Nadat wij Jezus leerden kennen is Hij ons leven geworden! Zijn liefde, genade en waarheid verwonderen ons zodat Hij ons hele hart heeft gewonnen. Jezus heeft de centrale plek in ons leven gekregen. Sinds Hij in ons leven is gekomen is een nieuw leven met Hem realiteit geworden.

Jezus is naar de wereld gekomen om ons te redden uit onze ellende. Als Zoon van God heeft Hij Zijn comfortabele plaats achtergelaten om herstel te brengen. Kenmerken van Zijn leven zijn dat Hij rechtvaardig leefde, Zijn naaste liefhad als Zichzelf en dienstbaar was. Uiteindelijk geeft de Zoon van God Zijn leven om de mensheid te verlossen. Door Zijn kruisdood heeft Hij, door Zijn bloed, plaatsvervangend verzoening bewerkt voor onze zonden en fouten. Door Zijn opstanding heeft Jezus ons een nieuw leven gegeven – Hij heeft ons innerlijk vernieuwd – met Zijn leven als inspiratiebron!

Niet door inspanning van onszelf wordt Jezus realiteit in ons leven, maar door dit eenvoudig te geloven. Stel je vertrouwen op Jezus en je ontvangt vergeving van zonden en fouten en een nieuw – eeuwig – leven met Hem!

Als Jezus in jouw leven nog geen realiteit is dagen we je uit om je hart open te stellen en op onderzoek uit te gaan. Jezus maakt Zich bekend aan iedereen die Hem met zijn hart zoekt.

Campagne

Onderzoek en ontdek meer over het Evangelie…

X