JE KUNT EEN GIFT OVERMAKEN

Ons werk is niet afhankelijk van inkomsten en giften, maar giften maken het wel mogelijk om meer mensen te bereiken. Giften worden gebruikt om de doelen van de stichting te verwezenlijken, niet voor het levensonderhoud van de bestuurders.

JOUW GIFT

Naam*

E-mailadres

Project

Bedrag €*We zijn dankbaar met iedere gift die uit liefde is gegeven!

“Doe zoals je in je hart voorgenomen hebt, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”
2 KORINTHE 9:7