WIL JE ONS WERK FINANCIEEL STEUNEN?

We waarderen het enorm als u of jij ons werk financieel wilt ondersteunen. Het werk van toerusten en evangeliseren is niet direct afhankelijk van geld maar het geeft ons wel mogelijkheid om het werk beter en uitgebreider te doen. Geld helpt ons om verder invulling te geven aan de visie die we van God ontvangen hebben.

De giften die we ontvangen worden gebruikt om de doelen van de stichting te verwezenlijken, niet voor het levensonderhoud van de bestuurders.

DONEREN

Naam*

E-mailadres

Project

Bedrag €*TOERUSTEN & EVANGELISEREN

EVANGELIE BEKENDMAKEN

Zodat mensen worden gered.

GELOVIGEN TOERUSTEN

Om het Evangelie te leven.

MATERIAAL PUBLICEREN

En verspreiden via netwerk.

BIJBELS VERSTUREN 

Naar wie wil onderzoeken.

We zijn dankbaar met iedere gift die in liefde is gegeven.

“Doe zoals je in je hart voorgenomen hebt, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”
2 KORINTHE 9:7