Het begin van het einde

//Het begin van het einde

Het begin van het einde

Jezus’ meest vertrouwde leerlingen vragen Hem wat het teken is van Zijn komst en van de voleinding van de wereld. [Dit lees je in Mattheüs 24:1-14]

Jezus geeft antwoord:

1. Pas op! Er komen valse christussen. Laat je niet misleiden.
2. Er zullen geruchten van oorlogen zijn.
3. Er zullen oorlogen zijn.

[Pas op, schrik hier niet van zegt Jezus, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar dit is nog niet het einde].

4. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan.
5. Het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan.
6. Er zullen hongersnoden zijn.
7. Er zullen besmettelijke ziekten zijn.
8. Er zullen aardbevingen zijn.

Dit zijn heftige gebeurtenissen. Toch is dit nog niet het einde zegt Jezus. Hij vergelijkt het met een geboorte: ‘Deze dingen zijn nog maar het begin van de weeën.’

Jezus vertelt vervolgens welke tekenen er nog meer zullen gebeuren. [Dit lees je in Mattheüs 24:8-12]

Daarna vertelt Hij verder…
Wie – ondanks dit alles – zal volharden in het geloven die zal zalig worden. Het evangelie zal in heel de wereld bekendgemaakt worden, en dan zal het einde komen. [Mattheüs 24:13-14] Het evangelie zal dus in heel de wereld bekendgemaakt worden. Zo komen alle volken te weten wat zowel het probleem als de oplossing is! God biedt alle mensen genade aan door het evangelie. Niemand is te verontschuldigen. Of je komt tot bekering en je aanvaard Gods genade, of je wijst Gods genade af en je leeft door in je zonden… Je moet zelf je keuze  maken.

Ben jij klaar voor het einde?
Wat denk jij? Zouden de weeën waar Jezus het over heeft al begonnen zijn?

Onderzoek het evangelie en bekeer je! We waarschuwen je ernstig, uit liefde, want de tijd tikt door…

Bekijk de evangelisatieflyer
2017-12-10T17:14:16+00:00