Een korte gedachte en nieuwjaarswens om als volgeling van Jezus het verschil te maken in 2017…

Leerlingen van de Heere Jezus hebben onenigheid over; wie van hen de belangrijkste is…

De Heere Jezus haakt in op de situatie en legt uit dat hoe zei denken over ‘belangrijk-zijn’, totaal niet klopt met (ofwel; tegenovergesteld is aan!) Wie Gods is, én wat voor Hem belangrijk is! De Heere Jezus verteld vervolgens dat Hij niet naar de wereld gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Het leven van Jezus wordt gekenmerkt door het dienen van Zijn Vader en Zijn naaste. Dit is bijzonder: In een wereld waar mensen zelfzuchtig zijn, maakt de Heer het verschil door te dienen…! Hij is dus niet gericht op zichzelf maar op de belangen van anderen, én hier zet Hij zich ook voor in!

Dienen is het tegenovergestelde van hebzuchtig-zijn. Volgens de Bijbel is hebzucht de bron van alle kwaad (o.a. 1 Tim. 6:10). Als dit daadwerkelijk zo is (kijk naar de wereld om je heen, en beoordeel het zelf!), dan heeft Jezus door zijn manier van leven laten zien wat de oplossing is!

Uiteindelijk laat de Heere Jezus volmaakte dienstbaarheid zien doordat Hij zich onschuldig laat kruisigen. Wat een voorbeeld! Door deze daad is er vergeving en bevrijding van zonden mogelijk geworden  voor alle mensen.

Namens iedereen die zich inzet voor Volgelingen van Jezus wens ik u/jou een dienstbaar nieuwjaar, met de Heere Jezus als voorbeeld.

– Wim de Groen –