Ontdek

de heerlijkheidkrachtnoodzaakliefdeurgentierelevantiegoedheid

van het Evangelie

Je hoeft niet ’te geloven’ in iets waarvan je niet overtuigd bent. God wil jou zelf overtuigen.

“Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken.”   ~ Jezus

1. Het was goed

De God van de Bijbel overtreft alles en iedereen!1]

Hij is volmaakt in Wie Hij is en in alles wat Hij doet.2] In Zijn goedheid creëerde God mensen die in Zijn goede wereld in een liefdevolle relatie met Hem en met elkaar leefden.3]

Onrecht, pijn, ellende, verdriet en dood waren er niet. De mens leefde in vrede en harmonie met God en de schepping. De situatie was zoals God het wilde. Het was goed.

1]Eph. 4:6, Ps. 113:4-5, Ps. 95:3. 2]1 Joh. 1:5, Rom. 11:22. 3]Gen. 1:31.

2. Het werd slecht

Om de volmaakt goede wereld in stand te houden waren er voorwaarden waar de mens zich aan moest houden.1] Maar, wat is er gebeurd? De mens koos zijn eigen weg…

Toen Satan, de tegenstander van God, de mens verleidde, koos de mens ervoor om de tegenstander te volgen en te doen wat juist niet mocht (wat ook niet goed voor hem was).2]

De gevolgen zijn groot: De goede relatie tussen God en mens is verbroken. Het werd slecht.3]

1]Gen. 2:17. 2]Gen. 3:1-6. 3]Gen. 3:8-19. 4]Rom. 5:12, Rom. 8:20-22, Eph. 2:1-2.

3. Van kwaad tot erger

Zonde infecteert, het werkt als een ziekte. Iedereen is ermee besmet. Je kunt jezelf niet van je zondekwaal genezen. De uitwerking is vernietigend; het doet afbreuk aan jezelf en anderen.

De invloed van zonden op anderen zie je als mensen liegen, stelen, vreemdgaan, bij moord, etc.

De invloed van de zonden op jezelf is dat het je steeds meer afbreekt. Het wordt namelijk steeds meer onderdeel van wie je bent. Dit is een list van Satan. Het is een neerwaartse spiraal, van kwaad tot erger.1]

1]Rom. 1:21-32, 2 Cor. 4:3-4, 2 Tim. 2:25.

4. In de problemen…

God is en blijft volmaakt, en daarom heeft de zondige mens een probleem.1]

Omdat God rechtvaardig is, beoordeelt Hij alle mensen eerlijk. Hij beoordeelt al onze daden en motieven op basis van Zijn standaard. Gods karakter is de maatstaf. Wie hier niet aan voldoet is schuldig en verdient straf.

Omdat de mens ongehoorzaam is aan God (voor Satan heeft gekozen), is de eerlijke straf dat de mens onderweg is naar de plaats die God voor Satan bestemd heeft, de hel.2]

1]Matt. 5:48, 1 Pet. 1:16. 2]Matt. 25:31-46, Rev. 20:15, Rev. 21:8.

5. Gods oplossing: Jezus!

God is vol liefde en genade.1] God houdt van mensen en wil hen redden.2] Daarom biedt Hij een oplossing door Zijn Zoon Jezus Christus!3]

  • Jezus werd mens, leefde zonder zonden (verdiende dus geen straf), maar liet zich vrijwillig kruisigen om jouw straf te dragen.4] Hierdoor is er vergeving voor je mogelijk!
  • Jezus stond vervolgens op uit de dood.5] Hierdoor maakte Hij het voor mensen mogelijk om een nieuw leven te ontvangen.6]

Hoe je dit ontvangt? De Bijbel zegt: ‘’Bekeer je, geloof in Jezus Christus en laat je dopen’’. Dat houdt in:

  1. Heb berouw en vraag vergeving voor je zonden.
  2. Laat je dopen; helemaal onderdompelen in water.
  3. Keer je van je zonden af en wijd je leven aan God toe.
  4. Vertrouw dat het offer van Jezus Christus genoeg is om jou van je zonden te redden.

1]Psalm 103:8. 2]Joh. 3:16, 1 Tim. 2:4. 3]Matt. 1:21. 4]Is. 53:4, 2 Cor. 5:21, 1 Pet. 2:24. 5]Luk. 24:1-7. 6]Matt. 11:28, Mark. 10:45, Acts 4:12. 7]Rom. 5:1. 8]Mark. 1:15, Acts 22:16.

6. Nieuw leven met Jezus

Als jij je bekeert en je vertrouwen op Jezus Christus stelt, ontvang je een nieuw leven. De Bijbel noemt dit ‘opnieuw geboren worden’.1] Dit verandert werkelijk alles. Van geestelijk dood word je geestelijk levend!2]

In dit nieuwe leven woont Jezus in jou door de Heilige Geest. Zijn liefde is in jou en Hij verandert je van binnenuit. Hij helpt je om goed te leven met Jezus als voorbeeld.3]

Hiermee kom je tot Gods doel! De relatie met God is een realiteit. God kan en wil jou nu gebruiken om Zijn liefde en kracht aan anderen te laten zien. Het leven van God is in jou. Samen met andere volgelingen van Jezus vertegenwoordig je Jezus’ bovennatuurlijke koninkrijk op aarde.

1]Joh. 3:3. 2]Joh. 5:24, 1 Joh. 3:14, 2 Cor. 5:17. 3]Rom. 6:6, 11, Joh. 14:23, Gal. 5:22, 2 Cor. 4:16, Tit. 2:11-13, 1 Pet. 2:21.

7. Volledig herstel

Een volgeling van Jezus heeft een heerlijke toekomst. Het beste komt nog!1]

Alhoewel de situatie op aarde op een dieptepunt uitloopt, werkt God aan op het herstel van alle dingen.2] Dit zal uitlopen op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geweldig toch?!

Let wel op: Jouw keuze voor- of tegen Jezus Christus bepaalt of je gered wordt of verloren gaat. God wil je redden en biedt jou vergeving en een nieuw leven aan. Maak de goede keuze!

1]Rev. 21:4. 2]Rom. 8:28, 37-39, Rev. 20:1-3.

> Ontvang een Bijbel

> Ontvang een Bijbel

> Kom in contact

> Kom in contact