STICHTING GEGEVENS

Stichting Volgelingen van Jezus

KVK 68811489
RSIN 857602391
IBAN NL53 RABO 0322 2352 35

ANBI

Volgelingen van Jezus is niet langer een Algemeen Nut Beogende Instelling omdat de stichting onderdeel is geworden van Living Waters Church.

HOOFDLIJN BELEIDSPLAN

Onze doelstelling is om niet-christenen te helpen met het Evangelie, tot opbouw van de gemeente:

  • Door hen te bedienen met het Evangelie.
  • Door hen gratis een Bijbel op te sturen.
  • Door hen in contact te brengen met lokale gelovigen en hun gemeente.

We besteden onze liquide middelen voor:

  • Ontwikkelen en produceren evangelisatiemateriaal.
  • Verzendkosten om de Bijbel op te sturen.
  • Het organiseren van Evangeliecampagnes en outreaches.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Volgelingen van Jezus is op 22 mei 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds die tijd hebben we een aantal jaren onder deze status geopereerd.