STICHTING GEGEVENS

Stichting Volgelingen van Jezus

KVK 68811489
RSIN 857602391
IBAN NL53 RABO 0322 2352 35

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Volgelingen van Jezus aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Omdat we ANBI zijn, zijn giften fiscaal aftrekbaar.

HOOFDLIJN BELEIDSPLAN

Onze doelstelling is om niet-christenen te helpen met het Evangelie, tot opbouw van de gemeente:

  • Door hen te bedienen met het Evangelie.
  • Door hen gratis een Bijbel op te sturen.
  • Door hen in contact te brengen met lokale gelovigen en hun gemeente.

Wij werven onze inkomsten via:

  • Giften

We besteden onze liquide middelen voor:

  • Ontwikkelen en produceren evangelisatiemateriaal.
  • Verzendkosten om de Bijbel op te sturen.
  • Het organiseren van Evangeliecampagnes en outreaches.

BESTUUR

Wim de Groen | voorzitter | wim@volgelingenvanjezus.nl
Joline Kreukniet-Boele | penningmeester | joline@volgelingenvanjezus.nl
Secretaris (Vacature)

BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Steun ons werk door een gift over te maken.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Volgelingen van Jezus is sinds 22 mei 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De financiële verantwoording vind je terug in onze financieel jaarverslagen.