Financieel jaarverslag

Sinds 22 mei 2017 is Volgelingen van Jezus officieel een stichting en zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina zijn onze financiële jaarverslagen te bekijken.