De Bijbel is het geschreven Woord van God. De Bijbel is een eerlijk boek want God kent ons mensen door en door. Hij heeft ons gemaakt. In de Bijbel lees je over allerlei situaties en gevoelens van angst, zorgen, teleurstellingen en verdriet. Eerlijk en puur en vanuit de diepste beleving van mensen.

In de Bijbel staan zo’n 400 teksten die oproepen om niet bang te zijn. Afhankelijk van de vertaling staat er: wees niet bevreesd, vrees niet, wees niet bang / bezorgd. Dit zijn bemoedigingen die je helpen om niet langer zorgen te maken of in angst te leven. Dit kan als je leeft in een levende relatie met God.

Hieronder vind je een aantal van deze Bijbelteksten.

Wil je er meer lezen? Ontvang gratis een Nieuw Testament aan, of koop een Bijbel.

Jesaja 41:13
Want Ik, je Heer God, grijp jou bij je hand.
Ik zeg tegen je: Wees niet bang. Ik help je.

Psalm 56:4
Maar als ik bang ben, vertrouw ik op U.

Jozua 1:9
Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: ‘Wees vastberaden en vol vertrouwen!’ Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat.

Filippenzen 4:6-7
Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.

Psalm 118:6
De Heer zorgt voor mij.
Ik hoef niet bang te zijn.
Wat zouden mensen me kunnen aandoen?

1 Johannes 4:18
Als je zeker weet dat God van je houdt en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang voor Hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. Als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde.

Psalm 23:4
Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,
ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.
Met uw stok en uw herdersstaf
beschermt U mij en stuurt U mij bij.
Het troost mij dat U dat doet.

1 Petrus 5:7
Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je.

Spreuken 29:25
Als je bang bent voor wat mensen van je vinden, zet je een val op voor jezelf.
Maar als je op de Heer vertrouwt, kan niemand je iets doen.

2 Timoteüs 1:7
God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

Psalm 27:1
De Heer is mijn licht en mijn redding.
Daarom ben ik voor niemand bang.
De Heer is mijn kracht.
Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn.

Psalm 34:5
Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij.
Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered.

Deuteronomium 31:6
Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.

Deuteronomium 31:8
God zal Zelf voor jullie uit gaan. Hij zal met jullie zijn. Hij zal jullie niet in de steek laten. Wees dus niet bang.

Johannes 14:1
Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij.

Romeinen 8:15
Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem: “Lieve Vader!”

Matteüs 10:29-31
Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder jullie Vader. Ook weet Hij zelfs precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.

Hebreeën 13:6
Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: “De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen.”

Marcus 6:49-50
Toen ze Hem op het meer zagen lopen, dachten ze dat ze een spook zagen. Ze schreeuwden van angst. Ze zagen Hem allemaal en ze waren doodsbang. Maar Hij zei tegen hen: “Rustig maar! IK BEN het, wees maar niet bang.”

1 Petrus 3:14
Maar zelfs als mensen jullie slecht behandelen omdat jullie doen wat God wil, dan zal dat toch heerlijk voor jullie zijn. Wees niet bang als de mensen jullie bedreigen. Laat je niet afschrikken.

Lucas 12:32
Wees niet bang, mijn kleine kudde! Want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven.

Psalm 56:5
Ik vertrouw op U, mijn God, en ik prijs uw woord.
Omdat ik op U vertrouw, hoef ik voor niemand bang te zijn.
Wat zou een mens mij kunnen doen?

Psalm 103:13
Net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen,
zó goed zorgt Hij voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.

Lucas 1:30-31
De engel zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus noemen.”

Bron: basisbijbel.nl