In de maand april hebben we van 12 mensen een Bijbelaanvraag ontvangen. Prachtig. Allen Jezus Christus geeft echte vrede…

“Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.”

Mattëus 11:28 in de Bijbel

Eén aanvrager vanuit Suriname gaf aan dat hij graag in contact wilde komen. We hebben hem in contact gebracht met gelovigen in zijn omgeving.