De heerlijkheid van het Evangelie van Jezus Christus overtreft alles en iedereen! Het is de machtigste en meest krachtige boodschap die bestaat. Het Evangelie maakt mensen die geestelijk dood zijn levend, leert hen om Jezus te volgen, zodat anderen hierdoor het Evangelie leren kennen. Het Evangelie is dé oplossing voor hét zondeprobleem waar ieder mens in verstrikt zit en zichzelf onmogelijk uit kan redden. Wat een heerlijkheid!

 

Als iemand mij 8 jaar geleden gevraagd had wat mijn gedachten waren over het volgen van Jezus, dan had ik verteld dat ik geen zin had in een leven van wetten en regels. Leven met Hem leek me vooral saai en beperkend. Toen ik het getuigenis hoorde van iemand die vertelde dat ik Christus nodig had én dat het leven met Hem ook het beste leven is, veranderden mijn gedachten. Een zoektocht volgde: Ik begon de Bijbel te onderzoeken en ik vroeg of God mij de waarheid duidelijk wilde maken. God overtuigde mij krachtig van Zijn heerlijkheid en ook van mijn zonden. Ik kwam tot bekering, ruimde mijn zonden op, waarna ik vervuld werd met de Heilige Geest. Een ommekeer met grote gevolgen. Alsof ik van blind ziende werd; vanuit de dood over ging in het leven. Alles was nieuw geworden. Ik, die niets met God te maken wilde hebben, wilde nu niets liever dan met mijn hele hart Jezus volgen. Ik wilde nu wat God wilde. De liefde van God was in mijn hart uitgestort waardoor ik het Evangelie ‘opeens’ aan alle mensen bekend wilde maken. Mensen die, net als ik voorheen, nog gevangen waren in de strik van satan; de leugens van hun denken… God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen [1 Timotheüs 2:4]. Toch zijn er weinig mensen die het Evangelie actief verkondigen. Daarom beschrijf ik in dit artikel drie basisprincipes die fundamenteel zijn voor het bekendmaken van het Evangelie. Hopelijk helpen ze je om op een Bijbelse en nuchtere wijze over evangeliseren te denken, zodat je, met de persoonlijkheid en gaven die God jou gegeven heeft, meewerkt aan de verspreiding van het goede nieuws.

1.      Ken Gods hart voor het Evangelie!

Gods hart voor verloren mensen is groot. Bijzonder groot. Misschien vind je dit vanzelfsprekend maar het is belangrijk dat je dit ook daadwerkelijk gelooft; er diep van doordrongen bent. God vindt het bekendmaken van het Evangelie zó belangrijk dat Hij Zijn agenda met de wereld hieraan verbonden heeft [vgl. Mattheus 24:14]. Nog indrukwekkender is dat God alles (!) gedaan heeft wat binnen Zijn vermogen ligt om mensen te redden. En dan te bedenken dat mensen zich als vijanden gedragen. Alles wat God kon doen heeft Hij gedaan. Van Zijn kant kan er niets meer aan toegevoegd worden. Gods hart voor verloren mensen is groot!

Omdat voor God de verkondiging van het Evangelie belangrijk is zou dit voor Zijn vertegenwoordigers op aarde ook zo moeten zijn. Evangeliseren is geen bijzaak. Jammer genoeg lijkt dit vandaag de dag wel zo. Hiermee zeg ik niet dat iedere gelovige de straat op moet om te evangeliseren. Maar, zijn we nog vol van het Evangelie? En, hoe kan Evangelisatie weer de juiste plek krijgen?

“Gods hart voor verloren mensen is groot. Bijzonder groot!”

2.      Laat de liefde van Christus je dringen!

Wanneer je mensen vraagt om Bijbelse redenen te geven om te Evangeliseren dan krijg je vaak de volgende antwoorden: ‘Het is een opdracht’, ‘Het Evangelie is de waarheid en die moet verteld worden’, ‘Jezus is de enige weg’ en ‘Het is onze verantwoording’. Hoewel dit geen verkeerde antwoorden zijn is het wel de vraag of dit de juiste motieven zijn om te evangeliseren. In 2 Korinthe 5:12-20 laat Paulus een betere reden zien. Hij zegt dat het de liefde van Christus is die hem dringt [vers 14]. De liefde van Christus in Paulus beweegt hem om het Evangelie door te geven!
Evangeliseren doe je niet omdat het hoort. Evangeliseren doe je omdat je door de liefde van Christus bewogen bent met een verloren wereld! Om het verlorene te bereiken is het daarom in de eerste plaats nodig dat de liefde van Christus in je hart is. Dat je met Paulus kunt zeggen ‘de liefde van Christus dringt mij…’ Dit is de enige mogelijkheid om een waardige vertegenwoordiger van God te zijn. Met de liefde van God in ons hart kan, zoals Paulus het zo mooi zegt, God Zelf door ons heen smeken [vers 20].

God heeft de verantwoording voor het bekendmaken van het Evangelie toevertrouwd aan Zijn gemeente. Dit is een hoge roeping. Het is prachtig als mensen zich hiervoor inzetten. In de praktijk zie ik wel een groot gevaar, namelijk dat evangeliseren een activiteit wordt in plaats van een zaak van het hart. God heeft uiteindelijk geen vreugde in onze activiteiten. Hij heeft iets veel beters: Zijn liefde in onze harten, en daar vanuit naar de mensen om ons heen! Dit is de sleutel tot Bijbelse evangelisatie. Dit is het leven van het nieuwe verbond. Zijn liefde in en door ons heen. Hosea profeteerde het al: ‘God wil barmhartigheid en geen offer!’ [Hosea 6:6]

“God heeft de verantwoording voor het bekendmaken van het Evangelie toevertrouwd aan Zijn gemeente.”

3.      Hoor de roep om het Evangelie…!

De wereld roept om het Evangelie van Jezus Christus! Roept de wereld om het Evangelie, denkt u? Ja.  Ook al zien veel mensen het zelf niet in; de wereld snakt zelfs naar het Evangelie.
Satan heeft de mensheid gevangen in hun zonden. Veel mensen zijn beschadigd door het leven. Het gebruik van antidepressiva is nog nooit zo hoog geweest en de zin om te leven lijkt minder dan ooit. De mens is verstrikt in de leugens van zijn denken en velen dreigen voor eeuwig naar de hel te gaan.

“De mens is verstrikt in de leugens van zijn denken en velen dreigen voor eeuwig naar de hel te gaan.”

Ook al zien veel mensen het zelf nog niet in: Het Evangelie is de oplossing! Jezus Christus is gekomen om te redden wat verloren is! [Lukas 19:10] Hij kwam speciaal voor het probleem waar alle mensen in verstrikt zitten. De oplossing is er, maar wie gaat het hen vertellen? Wie is er bereid om ‘het verloren schaap’ te zoeken en de oplossing aan te reiken? Je verlaten buurvrouw, een eenzame tante, de verwarde man op het dorp, en de vriendelijke jongen uit de straat hebben allemaal het Evangelie nodig! Wij kunnen hen de oplossing aanreiken. Jezus Christus is gekomen om hen te redden en een nieuw leven te geven [vgl. Lukas 4:18-19].
In een gesprek kortgeleden kon ik het Evangelie uitleggen. De ongelovige persoon stond beschouwend te luisteren en gaf aan niet overtuigd te zijn dat het Evangelie waarheid is. Veelzeggend is dat hij gesprek als volgt afrondde: ‘Als jouw verhaal echt waar is, dan moet iedereen dit weten. En vind ik het apart dat weinig christenen zich hiervoor inzetten.’

Deze jongen had, hoewel hij ongelovig was, iets begrepen van de noodzaak om het Evangelie bekend te maken. Stel je eens voor: Iemand die je kent heeft echt een groot probleem. Je hoort ervan en jij kent iemand die erin gespecialiseerd is om dit soort problemen op te lossen. Wat zou je doen? Natuurlijk, je gaat dit vertellen. De wereld is in nood! De gemeente van Jezus Christus heeft de oplossing. Wie gaat het Evangelie vertellen?

“Als jouw verhaal echt waar is, dan moet iedereen dit weten.”

Veel christenen denken dat er nagenoeg geen mensen zijn die interesse hebben in het Evangelie. Dit klopt niet. Ik spreek regelmatig mensen die het Evangelie nog nooit (!) uitgelegd hebben gekregen. Regelmatig hoor ik: ´Bedankt dat je met dit uitgelegd hebt! Ik ga het zeker onderzoeken.´ De redding van een mens ligt in het Evangelie, maar het leven als volgeling van Jezus is ook het beste leven! [Psalm 16:11] Leven in gemeenschap met God geeft volkomen blijdschap! [1 Johannes 1:3-4] Het kennen van Jezus overtreft alles! [Filippenzen 3:8] Als je dit gelooft, dan zijn er toch geen redenen om het Evangelie voor je te houden?

 

Wim de Groen

(Dit is een artikel uit ‘het Zoeklicht‘ nr. 2, 2019)