​Stel dat je ​aan je vrienden een reisadvies zou geven en je wist dat​ er twee wegen naar hun bestemming leidde, w​aarvan de ​tweede eindigde op een stijle en levens gevaarlijke klif. Zou je​ dan​ alléén over de veilige weg praten? Nee. Je zou ze over beide vertellen. Vooral als je wist dat de weg naar vernietiging een bredere weg en drukker bereisd was. ​Het zou vreselijk lief​deloos zijn om hen ​niet te waarschuwen voor die andere weg.​

​Om deze reden moeten we Satans leugen​​ niet geloven dat het niet liefdevol zou zijn om met mensen te spreken over de hel. De meest fundamentele waarheid is dat er na de dood slechts twee mogelijke bestemmingen zijn: hemel en hel. ​Beide bestemmingen zijn even echt en eeuwig als de ander. Tenzij en tot​ op ​het moment dat ​we ons leven overgeven aan Jezus Christus, zijn we op weg naar de hel. ​Het meest liefdevolle wat we kunnen doen voor onze vrienden en ons gezin is hen waarschuwen voor de weg die leidt naar vernietiging en hen vertellen over de weg die naar het leven leidt.​​

​​Het meest liefdevolle wat we kunnen doen voor onze vrienden en ons gezin is hen waarschuwen voor de weg die leidt naar vernietiging en hen vertellen over de weg die naar het leven leidt.”​​

Het zou ons van streek maken als een arts ons zou vertellen dat we mogelijk een dodelijke kanker ​hebben, maar zouden we het liefdeloos vinden? En​​ ​​zou de dokter het ons ​dan ​niet vertellen ​als de kankertumor verwijdert kan worden?
​Waarom vertellen ​maar weinig christenen ​​aan ongelovigen over de kanker van zonde en kwaad​ ​é​n hoe ​door het offer Jezus Christus ​de onvermijdelijke straf van eeuwig verloren gaan vermeden ​kan worden?

​Als we de hel ook maar een klein beetje zouden begrijpen, zou niemand van ons ooit zeggen: “Ga naar de hel.” Het kost geen moeite om in de hel terecht te komen. Het vereist geen verandering van koers​ en​ geen navigatie-aanpassingen. We zijn geboren​​ met onze automatische piloot op weg naar de hel. ​Dit is niet iets om lichtzinnig over te denken – de hel is de grootste tragedie in het universum.

“​Het zou ons van streek maken als een arts ons zou vertellen dat we mogelijk een dodelijke kanker ​hebben, maar zouden we het liefdeloos vinden?”

God houdt genoeg van ons om ons de waarheid te vertellen – er zijn twee eeuwige bestemmingen, niet één, en we moeten het juiste pad kiezen als we ​in de hemel willen ​komen​Niet ​alle wegen leiden naar de hemel. ​Er is maar één ​weg: Jezus Christus. Hij zei: “Niemand komt tot de Vader dan door mij” ( Johannes 14:6 ). Alle andere wegen leiden naar de hel. Het benadrukken van de ​grote gevolgen van de keuze tussen hemel en hel zal ervoor zorgen dat we de hemel op een diepere manier waarderen, nooit als vanzelfsprekend beschouw​​en en God altijd prijzen voor zijn genade​. Genade die ons verlost van wat we verdienen en ons voor altijd schenkt wat we niet verdienen.

​Randy Alcorn – Eternal Perspective Ministries
(Origineel: Living Waters)