In het najaar van 2019 verzorgt Jacques Brunt een Bijbelstudieserie in het Westland. In een serie van vier avonden wordt het thema tevredenheid behandeld!

Data en sub-thema’s zijn:

17 Sept | Tevredenheid in het licht van de eindtijd
15 Okt | Tevredenheid en mijn identiteit in Christus
12 Nov | Tevredenheid en mijn verlangens
10 Dec | Tevredenheid en bruikbaar zijn voor de Heer

Jong en oud zijn van harte uitgenodigd voor deze avonden!

Het Kruispunt
Van Lennepstraat 39
2691 ZT ’s Gravenzande

Inloop 19.30 uur | Aanvang 20.00 uur | Contact marco.van.dijk@solcon.nl