De video opname van de Bijbelstudieavond over het Pesachfeest is gepubliceerd. de Bijbelstudie is onderdeel van de serie van 7 studies over ‘de Feesten van de Heer.’